beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekânları

“beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları”, beraberce Derneği’nin Hatırla! projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Program, DVV International’ın Türkiye temsilcisi ve stratejik partneri beraberce Derneği tarafından yürütülmektedir.

Program, kolektif hafıza, hatırlama, unutma ve yüzleşme konularına ilgili ve eleştirel yaklaşanların, hafıza ve vicdan mekânlarının demokratikleşmeye katkıda bulunabileceğine inananların, dünyadaki deneyimlerden yararlanmalarını, bilgi ve deneyim değişimi yapmalarını ve bu deneyimi Türkiye için işlevselleştirmelerini amaçlamaktadır.

Program kapsamında ilgili alanlarda çalışan/çalışmak isteyen araştırmacılara, öğrencilere, aktivistlere ve çeşitli meslek ve disiplinlerden toplamda 20 kişiye dünyanın dört bir yanındaki hafıza mekânlarında/müzelerinde deneyim ve gözlem edinme desteği sağlanmaktadır. Katılımcıların, hafıza mekânlarında/müzelerinde 30-60 gün arası bulunmaları gerekmektedir.

Image
beraberce Derneği
Image
DVV International
Image
Das Auswärtige Amt

beraberce Değişim Programı 2019 Yılı Ev Sahibi Kurumları

Yer: Washington, Amerika Birleşik Devletleri

Program Dönemi: Temmuz-Ağustos 2019

Program Süresi: 4-6 Hafta

Kontenjan: 1

Web: ushmm.org

Dil: İngilizce

Tanıtım:

Holokost’a adanmış yaşayan bir anıt olarak, ABD Holokost Hafıza Müzesi, dünya liderlerine ve vatandaşlara nefretin karşısında durma, soykırımı önleme ve insan onurunu yüceltme bakımından ilham vermektedir.

Müze, ‘National Mall’ üzerindeki özgürlük anıtları arasında konumlanmasıyla, özgürlüğün kırılganlığı, ilerleme miti, demokratik değerlerin korunmasına duyulan ihtiyaç konusunda güçlü bir mesaj vermektedir.

Müze ülke geleceğinde önemli etkisi olan toplumun anahtar katmanları ile yakın ilişki içinde çalışmaktadır. Holokost döneminde kişi ve kurumların yaptıkları seçimler üzerine çalışılmasıyla, hukuk, yargı, askeri, diplomasi, eğitim, din, ilaç alanından profesyoneller bugün kendi sorumlulukları hakkında yeni bir içgörü kazanmışlardır.

Jack, Joseph, ve Morton Mandel İleri Holokost Çalışmaları Merkezi, Holokost çalışmaları alanında canlılığı ve gelişmeyi sürdürmeyi teşvik etmektedir. Soykırımın Önlenmesi Merkezi, Ruanda, Bosna, Darfur gibi geçmiş soykırımlar hakkında halkı daha fazla öğrenmeye teşvik etmek, eğitmek için çalışmaktadır.

1993’teki kuruluşundan itibaren Müze, 99 devlet başkanı ve on milyon okul çocuğunun dahil olduğu 40 milyon ziyaretçi kabul etmiştir. ABD Holokost Hafıza Müzesi’nin 16 dilde yayın yapan ve 2015’ten itibaren 211 ülkeden 15, 5 milyon insan tarafından ziyaret edilen internet sitesi, Holokost üzerine dünyada önde gelen çevrimiçi bir platformdur.

beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları ile bu kurumda gönüllü çalışma fırsatı edinen gönüllülerden, bilgi ve becerileri doğrultusunda kurumun çalışmalarına destek sunması beklenmektedir.

Yer: Johannesburg, Güney Afrika Cumhuriyeti

Program Dönemi: Temmuz-Aralık 2019

Program Süresi: 6-8 Hafta

Kontenjan: 1

Web: apartheidmuseum.org

Dil: İngilizce

Tanıtım: Apartheid Müzesi, 2001 yılında Johannesburg’ta faaliyetlerine başlamıştır. Müze, Güney Afrika’da Apartheid rejimi ile ilgili en önde gelen müze olarak kabul edilmektedir. Apartheid Müzesi, Apartheid rejiminin yükselişini ve düşüşünü gösteren arşiv, dokümantasyon ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Müze, Apartheid rejimin disiplinlerarası çalışan küratörler, film yapımcıları, tarihçiler ve tasarımcılardan oluşan bir ekip tarafından hazırlanan içeriklerine ev sahipliği yapmaktadır. Müzede, etkileyici film görüntüleri, fotoğraflar, metin panoları ve Apartheid rejiminin bir parçası olan olaylar ve insan öykülerinden oluşan anlatıları yer almaktadır. 22 bölümden oluşan sergi, ırkçılığa ve devlet şiddetine yönelik mücadeleye ışık tutmaktadır.

beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları ile bu kurumda gönüllü çalışma fırsatı edinen gönüllülerden, bilgi ve becerileri doğrultusunda kurumun çalışmalarına destek sunması beklenmektedir.

Yer: Oswiecim, Polonya

Program Dönemi: Temmuz-Aralık 2019

Program Süresi: 6-8 Hafta

Kontenjan: 1

Web: auschwitz.org

Dil: İngilizce

Tanıtım: Auschwitz-Birkenau Devlet Müzesi, Polonya Parlamentosu’nun 2 Haziran 1947 tarihli kararı ile Auschwitz 1 ve Auschwitz 2 Birkenau toplama kamplarının günümüze ulaşan iki temel kısmı üzerine kurulmuştur. Auschwitz Hafıza Mekânı, geniş bir alandan, orijinal kamp bloklarından, kışlalardan ve nöbetçi kulelerinden oluşmaktadır.

Auschwitz-Birkenau Devlet Müzesi, Auschwitz Kampı tarihi üzerine yurttaşlık eğitimi veren Polonya-Almanya destekli bir kurumdur. Barış İçin Uzlaşma Hareketi’nin 1986’daki girişimi sonucunda Oświęcim Belediyesi’nin desteğiyle açılmıştır.

Müze, Yahudi Soykırımı ve Holokost dönemini ortaya çıkaran toplumsal dinamikleri unutturmama, zor geçmişlerle katılımcı bir tarzla yüzleşme ve diyalog kültürünün inşası için her yaş grubuna yönelik etkinlikler gerçekleşmekte ve bir gençlik merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Katliamları ortaya çıkaran linç ve kitle kültürü gibi evrensel mekanizmalar yerine barış dilini kurmayı ve yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları ile bu kurumda gönüllü çalışma fırsatı edinen gönüllülerden, bilgi ve becerileri doğrultusunda kurumun çalışmalarına destek sunması beklenmektedir.

Yer: Saraybosna, Bosna Hersek

Program Dönemi: Temmuz-Ekim 2019

Program Süresi: 4-8 Hafta

Kontenjan: 1

Web: http://muzej.ba/

Dil: İngilizce

Koşullar:

 • İletişim ve tasarım alanında deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

Tanıtım: 13 Kasım 1945’te kurulan Bosna Hersek Tarihi Müzesi daha evvel Bosna Hersek Ulusal Devrimi Müzesi ve Bosna Hersek Devrimi Müzesi isimleriyle faaliyetler yürütmüştür. Bosna Hersek Tarih Müzesi, Bosna Hersek’in kültürel ve tarihi mirasını toplamayı, korumayı, keşfetmeyi, sunmayı ve tanıtmayı amaçlamaktadır. Müze, kuruluşundan bu yana II. Dünya Savaşı sırasındaki anti-faşizm tarihine ve sosyalist devletlerin kuruluş süreçlerine odaklanmakta ve bu alanda çalışmalar geliştirmektedir. Bosna Hersek Tarih Müzesi, günümüzde Ortaçağ’dan bu yana Bosna Hersek tarihini incelemektedir.

Bosna Hersek Tarih Müzesi, Bosna Hersek’te, hafıza ve geçmişle yüzleşme ve toplumsal diyalog alanında çalışan kültürel kurumdur. Müzede, ziyaretçilerin müze koleksiyonları aracılığıyla geçmiş, şimdi ve gelecek hakkında konuşmasına yardımcı olmak için farklı programlar ve etkinlikler geliştirilmektedir.

beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları ile bu kurumda gönüllü çalışma fırsatı edinen gönüllülerden, bilgi ve becerileri doğrultusunda kurumun çalışmalarına destek sunması beklenmektedir.

Yer: Johannesburg, Güney Afrika Cumhuriyeti

Program Dönemi: Temmuz-Eylül 2019

Program Süresi: 4-8 Hafta

Kontenjan: 1

Web: https://www.constitutionhill.org.za/

Dil: İngilizce

Tanıtım: Constitution Hill, Güney Afrika’nın demokrasiye yolculuğunun öyküsünü anlatan ve bu öyküyü yaygınlaştırma faaliyetleri yürüten yaşayan bir müzedir. Constitution Hill, Güney Afrika’nın zor geçmişlerinde önemli rol oynamış eski bir cezaevi ve askeri kale ile bugünün Anayasa Mahkemesine ev sahipliği yapmaktır. Nelson Mandela, Mahatma Gandi, Joe Slovo, Albertina Sisulu, Winnie Madikizela-Mandela ve Fatima Meer gibi birçok isim Constitution Hill’in bulunduğu hafıza mekanındaki cezaevinde tutulmuştur. Bu isimler haricinde Constitution Hill’de on binlerce kişi tutsak olarak bulunmuştur; bu nokta Constitution Hill’i bütün coğrafya için eşşsiz bir hafıza mekanı kılmıştır.

Constitution Hill, Güney Afrika Anayasası’nın değerlerini ifade eden bir kültürel miras, turizm ve eğitim bölgesidir. Mekanda yerel halkın katılımı ile insan hakları, demokrasi ve uzlaşma kültürünün evrenselliği için çalışılmaktadır. Geçiş dönemlerinde adaletin tesisi, toplumsal diyaloğun inşası için programlar geliştirilmektedir. Constitution Hill, bulunduğu alanda hafıza yürüyüşleri, zor geçmişleri unutturmama faaliyetleri ve demokrasi kültürünün inşası ve sürdürülebilirliği için çalışmalarına devam etmektedir.

beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları ile bu kurumda gönüllü çalışma fırsatı edinen gönüllülerden, bilgi ve becerileri doğrultusunda kurumun çalışmalarına destek sunması beklenmektedir.

Yer: Kiev, Ukrayna

Program Dönemi: Temmuz-Aralık 2019

Program Süresi: 6-8 Hafta

Kontenjan: 1

Web: chornobylmuseum.kiev.ua/en

Dil: İngilizce

Koşullar: Gönüllüden Çernobil Ulusal Müzesi’nin eğitim materyallerini İngilizce ya da Rusça’dan Türkçe’ye tercüme etmesi beklenmektedir.

Tanıtım: Çernobil Ulusal Müzesi, Çernobil nükleer felaketinin tarihini koruma ve aktarma alanında bilimsel, kültürel ve eğitsel etkinlikler düzenleyen bir kurumdur. Müze 1992 yılında açılmıştır ve 1996 yılında ulusal statüsünü kazanmıştır. Müzede, Çernobil nükleer felaketinin sonuçlarını gözler önüne seren 9500 parça bulunmaktatır. 2018 yılı verilerine göre, Çernobil Ulusal Müzesi 95 ülkeden 2 milyon ziyaretçiye Çernobil hikayesini ulaştırmıştır. Müzedeki tüm bilgiler ve belgeler ilk elden toplanmıştır; birincil kaynaklardır.

Çernobil Ulusal Müzesi, Çernobil felaketiyle cesaretle mücadele eden kişilerin tarihini de hafızalaştırmakta ve toplumsal felaketlerin önlenmesi için de programlar geliştirmektedir. Müzede, Çernobil tarihi ve belleği hakkındaki eğitim atölyelerini, yuvarlak masa toplantıları, hafıza etkinlikleri, ekolojik dersler ve çocuklar için tatiller gibi eğitim programlarına düzenlenmektedir.

beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları ile bu kurumda gönüllü çalışma fırsatı edinen gönüllülerden, bilgi ve becerileri doğrultusunda kurumun çalışmalarına destek sunması beklenmektedir.

Yer: Buenos Aires, Arjantin
Program Dönemi: Ağustos-Aralık 2019
Program Süresi: 6 Hafta
Kontenjan: 1
Web: https://www.facebook.com/SitiodeMemoriaESMA
Dil: İspanyolca
Tanıtım: ESMA, daha evvel Deniz Kuvvetleri Okulu’nun bulunduğu alanda Buenos Aires’in Capital Federal bölgesinde yer alan hakikat, adalet ve hafıza alanında çalışan bir insan hakları ve hafıza mekanıdır. ESMA, Arjantin’de 1976-1983 döneminin askeri diktatörlük rejimi esnasında ülkedeki en büyük gizli gözaltı, işkence ve imha merkezlerinden biri olarak kullanılmıştır. İlgili dönemde, yaklaşık 5.000 kişi ESMA’da tutulmuş ve tutsakların çoğu denize atılarak öldürülmüştür. Kayıtlara göre ESMA’da doğan 35 çocuk ailelerinden zorla alınmıştır ve akıbetleri hala bilinmemektedir.
Bugün ESMA, zor geçmişlerle yüzleşme ve adaletin tesisi için hafızalaştırma çalışmaları yapmakta, toplumun diktatörlük dönemini hatırlaması ve yüzleşmesi için hafıza mekanı içerisinde okullarla ve diğer gruplarla faaliyetler yürütmekte ve dava izleme çalışmaları yapmakta olan bir insan hakları ve hafıza mekanıdır.
beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları ile bu kurumda gönüllü çalışma fırsatı edinen gönüllülerden, bilgi ve becerileri doğrultusunda kurumun çalışmalarına destek sunması beklenmektedir.

Yer: Krakow, Polonya

Program Dönemi: Ağustos-Aralık 2019

Program Süresi: 6-8 Hafta

Kontenjan: 1

Web: galiciajewishmuseum.org

Dil: İngilizce

Tanıtım: Galicia Yahudi Müzesi 2004 yılının Nisan ayında Chris Schwarz tarafından kurulmuştur. Schwarz, kariyerinin büyük bölümünü Kanada’dan Japonya’ya Kuzey İrlanda’dan Afganistan’a seyahat ederek fotomuhabir olarak geçirmiştir. Birleşik Krallık temelli sayısız kuruluşunun yanı sıra, Kızıl Haç Uluslararası Komitesi ve Dünya Sağlık Örgütü gibi organizasyonlar için de çalışmış, pek çok sergi ve kitaba imza atmıştır. Çalışmalarında genellikle evsizlik, sakatlık ve ölümcül hastalıkları içeren toplumsal konulara odaklanmıştır. Schwarz, Polonya’yı ilk kez 1981’de, Solidarność (Dayanışma) hareketini anlamak için basın fotoğrafçısı olarak ziyaret etmiş fakat komünizmin çökmesinden sonra tekrar Polonya’ya gelmiş ve Krakow dışındaki kırsal alanlarda Yahudi yaşamının kalıntılarının varlığına ilgi duymaya başlamıştır. İngiliz antropolog Jonathan Weber ile tanışmasıyla “Hafızanın İzleri” olarak bilinen projeye katılmıştır.

Weber ve Schwarz köy köy, kasaba kasaba gezerek Polonya’da Yahudi geçmişinin izlerini keşfetmiş ve belgelemiştir. Profesör Weber ile yaklaşık 10 yıl süren bir çalışma ve 1000 kadar fotoğraf üretmenin sonunda Schwarz fotoğrafları için evini geçici olarak Galiçya Musevi Müzesi’ne dönüştürmüştür.

“Hafızanın İzleri”, müzenin esas koleksiyonunu oluşturmak üzere sergi olarak düzenlenmiştir. Schwarz’ın 2007’deki ölümüne dek yaptığı çalışmalar sayesinde, binlerce insan sadece Holokost tarafından tahrip edilmiş Yahudi dünyası hakkında değil ayrıca bugünün Polonya hafızasında korunma çabasının da farkına varmıştır. Bugün dünyanın dört bir yanından Yahudi ve Yahudi olmayan, genç yaşlı 30 binin üzerinde ziyaretçi her yıl müzeyi ziyaret etmektedir. Müze Krakow’da hem Yahudi hem de Polonyalı kültürünün ayrılmaz bir parçası gelmiştir.

beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları ile bu kurumda gönüllü çalışma fırsatı edinen gönüllülerden, bilgi ve becerileri doğrultusunda kurumun çalışmalarına destek sunması beklenmektedir.

Yer: Biskay, İspanya Bask Özerk Bölgesi

Program Dönemi: Temmuz-Aralık 2019

Program Süresi: 4-8 Hafta

Kontenjan: 1

Web: gernikagogoratuz.org/en

Dil: İngilizce

Tanıtım: Gernika Gogoratuz (Gernika’yı Hatırlamak), 1987’de Gernika’nın bombalanmasının 50. yıl dönümü ile aynı tarihte kurulmuş bir Barış Araştırmaları Merkezi’dir. Gernika Gogoratuz, faaliyetlerini hafıza ve barış kültürü çerçevesinde geliştirmektedir. Barış Araştırmaları Merkezi, Gernika Gogoratuz Vakfı tarafından desteklenmektedir. Merkezin temel amacı dünya çapında ve özellikle Bask Özerk Bölgesi’nde adil ve özgürleştirici bir barışın sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Merkez, 8.630 otomatik kaydı olan bir belgesel koleksiyonu içeren özel bir kütüphaneye sahiptir. 6.140 monografi, 383 didaktik ünite ve 363 görsel-işitsel öğretim kaynağı olan bir kütüphane de merkez bünyesinde yer almaktadır.

Gernika Gogoratuz Barış Araştırmaları Merkezi, UNESCO tarafından Avrupa Bölgesi için Barış Şehri (2002-2003) ilan edilen Gernika sembolünün güçlendirilmesine katkıda bulunmak isteyenler için araştırma, eğitim ve yaygınlaştırma süreçleri geliştirmekte ve sembolik temsilleri pedagojik olarak incelenmektedir. Merkezin temel amacı barış kültürüne katkı sağlamaktır. Merkez, barış eğitimi programları oluşturup yaygınlaştırmakta; üniversiteler ve demokratik kitle örgütleriyle birlikte uluslararası barış projeleri geliştirmektedir.

beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları ile bu kurumda gönüllü çalışma fırsatı edinen gönüllülerden, bilgi ve becerileri doğrultusunda kurumun çalışmalarına destek sunması beklenmektedir.

Yer: Kiev, Ukrayna

Program Dönemi: Temmuz-Aralık 2019

Program Süresi: 4-8 Hafta

Kontenjan: 1

Web: maidanmuseum.org/en

Dil: İngilizce

Tanıtım: MAIDAN, 2013 yılında Ukrayna’da gerçekleşen kitlesel protesto gösterileri odağında şekillenen bir sivil direniş müzesidir. MAIDAN, adını kitlesel gösterilerin gerçekleştiği meydandan almaktadır.

MAIDAN, demokratik eylem repertuarlarının arşivlenmesi ve çoğaltılması, direnişlerin hafızalaştırılması ve kayıpların ardından adaletin tesisi için programlar geliştirmektedir. MAIDAN bünyesinde inşa edilen Özgürlük Evi, dayanışma kültürünün devamını amaçlamakta ve demokrasi tartışmalarının yürütüldüğü herkese açık bir forum mekanı olarak düzenlenmiştir. MAIDAN, bir yandan Ukrayna’nın zor geçmişleriyle yüzleşmesine katkı sunması için çalışırken diğer yandan da yakın geçmiş için hakikat ve adalet odaklı çalışmalar yapmaktadır.

beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları ile bu kurumda gönüllü çalışma fırsatı edinen gönüllülerden, bilgi ve becerileri doğrultusunda kurumun çalışmalarına destek sunması beklenmektedir.

Yer: Hittisau-Avusturya

Program Dönemi: Temmuz-Aralık 2019

Program Süresi: 6-8 Hafta

Kontenjan: 1

Web: frauenmuseum.at

Dil: İngilizce

Tanıtım: Bregenz Ormanı’nda bulunan Hittisau Kadın Müzesi, Avusturya’nın tek kadın müzesi olmakla birlikte, kırsal bölgede bulunması sebebiyle de eşsizdir. 2000 yılında kurulan müze bugüne kadar kadınlar ve kadın mücadelesiyle ilişkili 30 sergiye ev sahipliği yapmıştır. Müzenin en önemli görevlerinden biri kadınların kültürel çalışmalarını ortaya çıkarmak, bu çalışmaları belgelemek ve görselleştirmektir.

Feminist bir perspektiften tarih ve kültür analizi yaparak kadın kimliği üzerinde çalışan müze, kadın ve erkek oluşun tarihi üzerine arşiv çalışmaları yapmaktadır. Hittisau Kadın Müzesi’ni tüm faaliyetleri yereldeki kadınlar tarafından yürütülür ve faaliyetler kadınların yaklaşım ve anlayışlarıyla şekillenir.

Yılda iki ila üç sergiye ev sahipliği yapan müze, tarih, sanat, mimarlık, toplumsal tarih, etnoloji ve zanaat gibi alanlarda kadınların emekleri ve rollerine yoğunlaşmaktadır.

beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları ile bu kurumda gönüllü çalışma fırsatı edinen gönüllülerden, bilgi ve becerileri doğrultusunda kurumun çalışmalarına destek sunması beklenmektedir.

Yer: Londra, İngiltere

Program Dönemi: Temmuz-Aralık 2019

Program Süresi: 4-8 Hafta

Kontenjan: 1

Web: museumofbritishcolonialism.org

Dil: İngilizce

Tanıtım: İngiliz Sömürgeciliği Müzesi, İngiliz sömürgeciliği ile ilgili materyal ve kaynakları toplamak, paylaşmak ve yorumlamak için çalışmalar yürüten online bir platformdur. Müzenin amacı yalnızca dünyadaki İngiliz sömürge yönetiminin gerçek işleyişi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlere destek olmaktır.

İngiliz Sömürgeciliği Müzesi, toplumun ve kalkınmanın hizmetinde kar amacı gütmeyen, kalıcı bir kurumdur. Müze çalışmaları İngiltere’nin sömürgecilik tarihinde; öyküleri, mekanları ve deneyimleri araştırarak, belgeleyerek ve paylaşarak bu dönemin tarihsel anlatılarındaki boşlukları ele almaktadır. Müze faaliyetlerini gönüllü olarak yürüten ekip Kenya’daki gözaltı ve işkence merkezlerini araştırmakta, eski tutsaklarla görüşmeler gerçekleştirerek hafızalaştırma çalışmaları yapmaktadır. Çalışmalar kapsamında, podcast, belgesel, kısa filmler ve bir blog vasıtasıyla dijitalleştirme alanında çalışılmaktadır. Müze, çevrimiçi kaynaklar vasıtasıyla zor geçmişlerle yüzleşmeyi amaçlamaktadır.

beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları ile bu kurumda gönüllü çalışma fırsatı edenen gönüllülerden, bilgi ve becerileri doğrultusunda kurumun çalışmalarına destek sunması beklenmektedir.

Yer: Kenya

Program Dönemi: Temmuz-Aralık 2019

Program Süresi: 4-8 Hafta

Kontenjan: 1

Web: museumofbritishcolonialism.org

Dil: İngilizce

Tanıtım: İngiliz Sömürgeciliği Müzesi, İngiliz sömürgeciliği ile ilgili materyal ve kaynakları toplamak, paylaşmak ve yorumlamak için çalışmalar yürüten online bir platformdur. Müzenin amacı yalnızca dünyadaki İngiliz sömürge yönetiminin gerçek işleyişi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlere destek olmaktır.

İngiliz Sömürgeciliği Müzesi, toplumun ve kalkınmanın hizmetinde kar amacı gütmeyen, kalıcı bir kurumdur. Müze çalışmaları İngiltere’nin sömürgecilik tarihinde; öyküleri, mekanları ve deneyimleri araştırarak, belgeleyerek ve paylaşarak bu dönemin tarihsel anlatılarındaki boşlukları ele almaktadır. Müze faaliyetlerini gönüllü olarak yürüten ekip Kenya’daki gözaltı ve işkence merkezlerini araştırmakta, eski tutsaklarla görüşmeler gerçekleştirerek hafızalaştırma çalışmaları yapmaktadır. Çalışmalar kapsamında, podcast, belgesel, kısa filmler ve bir blog vasıtasıyla dijitalleştirme alanında çalışılmaktadır. Müze, çevrimiçi kaynaklar vasıtasıyla zor geçmişlerle yüzleşmeyi amaçlamaktadır.

beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları ile bu kurumda gönüllü çalışma fırsatı edinen gönüllülerden, bilgi ve becerileri doğrultusunda kurumun çalışmalarına destek sunması beklenmektedir.

Yer: Beyrut, Lübnan

Program Dönemi: Temmuz-Aralık 2019

Program Süresi: 4-8 Hafta

Kontenjan: 1

Web: actforthedisappeared.com

Dil: İngilizce

Tanıtım: ACT, 2010 yılında Lübnan’da kurulmuş bir Lübnanlı insan hakları derneğidir. Misyonu, Lübnan’ın çatışmaları süreçlerinde kaybedilenlerin akıbetinin araştırılmasına katkı sunmaktır. ACT, aynı zamanda Lübnan’da sürdürülebilir bir uzlaşma sürecini teşvik etmek ve felaketlerin yeniden yaşanmasını önlemek için çalışmalar yürütmektedir.

ACT, Lübnan’daki gözaltında kayıpların akıbetinin araştırılması ve adaletin tesisi için ulusal komisyon oluşturulması için savunuculuk faaliyetleri yapmakta ve yasa tasarıları hazırlayarak parlamentoda sunmaktadır. ACT, zorla kaybedilenlerin yakınlarını güçlendirmek ve seslerini duyurmak için TV spotları, animasyon filmler, posterler, yayınlar gibi materyaller yaratarak kampanyalar yürütmektedir.

ACT, zor geçmişlerle yüzleşmenin toplumsal barışın inşasında kilit bir rol oynadığına inanarak hafıza, geçmişle yüzleşme ve barışın inşasını hedefleyen programlar geliştirmektedir.

beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları ile bu kurumda gönüllü çalışma fırsatı edinen gönüllülerden, bilgi ve becerileri doğrultusunda kurumun çalışmalarına destek sunması beklenmektedir.

Yer: Lahey, Hollanda

Program Dönemi: Temmuz-Aralık 2019

Program Süresi: 6-8 Hafta

Kontenjan: 1

Web: thehaguepeace.org

Dil: İngilizce

Tanıtım: Lahey Barış Projeleri, 2014 yılında küresel çapta ortaya çıkan yeni çatışmaların hızlı bir şekilde artması üzerine dört insan hakları uzmanı tarafından kuruldu. Kuruluş, Suriye, Yemen, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ukrayna, Libya, vb. Irak’ta, Afganistan’da, Somali’de, Kongo’da ve diğer birçok yerde doğrudan insan hayatını etkileyen şiddetli çatışmaların analizi ve barışın tesisi için çalışmalar yürütmektedir.

Lahey Barış Projeleri, Hollanda’ya çatışma alanlarından gelen mülteciler ve insan hakları savunucuları ile ortaklaşa faaliyetler yürütmektedir. Lahey Barış Projeleri bünyesinde, yedi çatışma bölgesinden diaspora uzmanlarıyla oluşturulmuş yedi çalışma grubu bulunmaktadır: Afrika’daki Büyük Göller Bölgesi (Uganda, Ruanda, Burundi, DRCongo), Suriye, Bangladeş, Somali, Sudan, Fas ve Türkiye. Her çalışma grubu diyalog temelinde çatışmaların dönüşümü ve barışın inşası için programlar geliştirmektedir.

beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları ile bu kurumda gönüllü çalışma fırsatı edinen gönüllülerden, bilgi ve becerileri doğrultusunda kurumun çalışmalarına destek sunması beklenmektedir.

Yer: Saraybosna, Bosna Hersek
Program Dönemi: Aralık 2019
Program Süresi: 4 Hafta
Kontenjan: 1
Web: warchildhood.org
Dil: İngilizce
Koşullar:
 En az B2 düzeyince İngilizce
 İlgili alanlarda lisansüstü eğitim
 Arşiv ve arşivcilik alanında gönüllü ya da profesyonel çalışma deneyimi
Tanıtım: Savaş Çocukluğu Müzesi’nin kurucusu Jasminko Halilović, Savaş Çocukluğu: Saraybosna 1992 – 1995 kitabı üzerinde iki buçuk yıl çalıştığı esnada, savaş yıllarında Saraybosna’da bulunan yüzlerce katılımcıyla biraraya gelmiş ve katılımcıların hikayelerine tanıklık etmiştir. Savaş yıllarını ve çocukluklarını anlatan katılımcılar, kişisel eşyalarını, fotoğraflarını, günlüklerini, mektuplarını Halilović ile paylaşmıştır. Bu paylaşımın ardından Mayıs 2015’te Savaş Çocukluğu Müzesi’nin tohumları atılmıştır. Müze, savaş ve çocukluk temaları üzerinde çalışmaktadır. Savaş çocukluğunun arşivlenmesi ve tanıklığın kayıt altına alınması için faaliyetler yürütmektedir. Müze, 2025 yılına kadar savaş sırasında büyüme deneyimine adanmış dünyanın en büyük arşivi olmayı hedeflemektedir.
Savaş Çocukluğu Müzesi, savaşta büyümeyle ilgili materyalleri belgelemek ve dijitalleştirmek ve bu deneyimi farklı toplumsal kesimlerle paylaşmak için medya çalışmaları yürütmektedir. Müzenin amacı, zor geçmişlerle yüzleşme ve travmatik deneyimlerin üstünden gelme için toplumsal gelişmeyi sağlamaktır.
beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları ile bu kurumda gönüllü çalışma fırsatı edinen gönüllülerden, bilgi ve becerileri doğrultusunda kurumun çalışmalarına destek sunması beklenmektedir.

Yer: Budapeşte, Macaristan

Program Dönemi: Eylül-Aralık 2019

Program Süresi: 6-8 Hafta

Kontenjan: 1

Web: zachorfoundation.org

Dil: İngilizce

Tanıtım: Toplumsal Hafıza için Zachor Vakfı, ırkçılık, antisemitizm ve önyargı gibi tehlikeli fenomenlere dikkat çekmeyi amaçlayan bir sivil eğitim organizasyonudur. Zachor Vakfı, soykırım tanıklarının tanıklıklarına dayanan resmi ve resmi olmayan eğitim programları organize etmektedir. Vakıf, günümüzün toplumsal travmalarının ve kırılmaların iyileşme sürecinin geçmişin hatırlanmasına ve anlaşılmasına, geçmişe şimdi ve gelecekte nasıl yer verildiğine içkin olduğuna inanmaktadır. Vakıfta gençlerin liderlik becerilerini, dijital yeterliliklerini, tarihi ve güncel bilgilerini ve sivil katılım araç-gereçlerini geliştiren programlar yürütülmektedir.

Zachor Vakfı, Shoah Vakfı Ensititüsü ile ortaklık dahilinde uluslarararası çapta “Ben tanığım” (IWıtness) olarak bilinen ve ödüllendirilen eğitici aktiviteyi geliştirmekte ve entegre etmektedir. Avrupa’daki Shoah Vakfı’nın ana ortaklarından biri olarak, “Ben tanığım’ programı için eğitici materyaller yaratmakta, öğretmenleri eğitmekte ve “Yürüyorum” (IWalk) programı için Avrupa çapında ortaklarla çalışmaktadır.

beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları ile bu kurumda gönüllü çalışma fırsatı edinen gönüllülerden, bilgi ve becerileri doğrultusunda kurumun çalışmalarına destek sunması beklenmektedir.

Yer: New York, Amerika Birleşik Devletleri

Program Dönemi: Temmuz-Ağustos 2019

Program Süresi: 6 Hafta

Kontenjan: 1

Web: https://www.sitesofconscience.org/en/home/

Dil: İngilizce

Tanıtım: Uluslararası Vicdan Mekanları Koalisyonu, geçmiş mücadeleleri hatırlamaya ve çağdaş mirasa seslenmeye adanmış vicdan mekanlarının -tarihi mekanlar, müzeler, hafıza mekanları, hafıza inisiyatifleri- dünya çapındaki ağıdır.

Uluslararası Vicdan Mekanları Koalisyonu, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Lower East Side Tenement Müzesi, Rusya’daki Gulag Müzesi, Güney Afrika’daki Altıncı Bölge Müzesi gibi toplumu; geçmişin derinlikli kavranmasıyla etkileşime geçiren ve toplumun geleceği şekillendirmek için eyleme geçmesini teşvik eden hafıza mekanlarının gücünü etkinleştirmeyi amaçlamaktadır.

Koalisyon, üyelerini sivil katılım programlarına doğrudan fonlama sağlamak dahil, benzer mekanların küresel ağındaki üyelere tanıtarak, en iyi uygulamaları ve yeni ortaklıkları kurmalarına yardım eder, liderlik ve program geliştirme imkanları yaratır, diyalog eğitimleri sunar, bireysel üyeleri ve vicdan hareketi mekanlarının tamamı için bütünsel stratejik savunma ortaya koyarak pek çok şekilde destekler. Koalisyon 55 ülkede 240’tan fazla üyeyi içermektedir.

beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları ile bu kurumda gönüllü çalışma fırsatı edinen gönüllülerden, bilgi ve becerileri doğrultusunda kurumun çalışmalarına destek sunması beklenmektedir.

Yer: Poznan, Polonya

Program Dönemi: Temmuz-Aralık 2019

Program Süresi: 4-8 Hafta

Kontenjan: 1

Web: zabikowo.eu

Dil: İngilizce

Tanıtım: Zabikow Şehitlik Müzesi, II. Dünya Savaşı esnasında hayatını kaybetmiş çeşitli ülkelerden kişilerin hafızalarını yaşatmak ve zor geçmişlerle yüzleşmek için inşa edilmiş bir hafıza mekanıdır. Poznan’ın yakınlarındaki Żabikowo’da 1942 yılında kurulan kamp, Nazi rejiminin gözaltı merkezi olarak uzun yıllar kullanılmış ve yaklaşık 750 tutsak ve 100 Nazi Subay’ı burada tutulmuştur. Mekan uzun yıllar Polis Hapishanesi ve Formasyon Çalışma Kampı olarak kullanılmıştır; ceza kampı olarak tanımlanmıştır. 1945 yılına kadar Naziler tarafından bir ceza kampı olarak kullanılan mekan, 1945 yılında içerisinde tutulan tutsaklarla birlikte yakılmıştır. Müze bugün, zor geçmişlerle yüzleşme ve evrensel barış kültürünün inşası için gençler başta olmak üzere farklı toplumsal kesimlere yönelik programlar geliştirmektedir.

Müze bünyesinde uluslararası gençlik merkezi bulunmaktadır ve bu merkezin faaliyetleri, hafızalaştırma vasıtasıyla uzlaşma kültürüne katkı sağlamaktır. Müzenin ve merkezin çalışmaları hafıza yürüyüşleri odaklıdır.

beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları ile bu kurumda gönüllü çalışma fırsatı edinen gönüllülerden, bilgi ve becerileri doğrultusunda kurumun çalışmalarına destek sunması beklenmektedir.

Yer: Tel Aviv, İsrail

Program Dönemi: Kasım-Aralık 2019

Program Süresi: 6-8 Hafta

Kontenjan: 1

Web: zochrot.org

Dil: İngilizce

Koşullar: İyi derecede İngilizce bilmek zorunludur. Arapça ya da İbranice bilmek tercih sebebidir.

Tanıtım: Zochrot (İbranice ‘hatırlamak’) 1948’de gerçekleşen Nakba’yı (Filistinlilerce felaket anlamında kullanılan) unutturmama, Nakba geçmişiyle yüzleşme ve adaletin tesisi için 2002 yılından beri çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Nakba, Filistinlilerin ülkenin sakinleri olarak eşitlik içinde yaşayabilmeleri için faaliyetler yürütmektedir.

Zochrot, Yahudi toplumunda Nakba hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Zochrot’ta İsrail ve Filistin halklarının hem zor geçmişlerle yüzleşmeleri için çalışmalar yapılmakta, hem de çatışmaların dönüşmesi ve birarada eşit yaşam için programlar geliştirilmektedir. Bu amaçla Zochrot yerel hafıza yürüyüşleri, arşivleme çalışmaları ve kutu oyunu tasarımları yapmaktadır. Zochrot bir yandan Filistinli mültecilerin eşit yurttaşlık taleplerini destekleyici programlar yürütürken bir yandan da İsrailli Yahudilerin kendi kimliklerini, tarihlerini ve geleceklerini gözden geçirme süreçlerini teşvik edecek alanlar yaratmaya çalışmaktadır.

beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları ile bu kurumda gönüllü çalışma fırsatı edinen gönüllülerden, bilgi ve becerileri doğrultusunda kurumun çalışmalarına destek sunması beklenmektedir.

“beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekânları” Hakkında

beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları, beraberce Derneği’nin Hatırla! projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Program, DVV International’ın Türkiye temsilcisi ve stratejik partneri beraberce Derneği tarafından yürütülmektedir. Program, kolektif hafıza, hatırlama, unutma ve yüzleşme konularına ilgili ve eleştirel yaklaşanların, hafıza ve vicdan mekânlarının demokratikleşmeye katkıda bulunabileceğine inananların, dünyadaki deneyimlerden yararlanmalarını, bilgi ve deneyim değişimi yapmalarını ve bu deneyimi Türkiye için işlevselleştirmelerini amaçlamaktadır.

Program kapsamında ilgili alanlarda çalışan/çalışmak isteyen araştırmacılara, öğrencilere, aktivistlere ve çeşitli meslek ve disiplinlerden toplamda 20 kişiye dünyanın dört bir yanındaki hafıza mekânlarında/müzelerinde deneyim ve gözlem edinme desteği sağlanmaktadır. Katılımcıların, hafıza mekânlarında/müzelerinde 30-60 gün arası bulunmaları gerekmektedir.

Program kapsamında,

 • Katılımcıların Türkiye dışındaki bir hafıza mekânında/müzede, gözlem ve deneyim edinme imkânına ulaşabilmeleri;
 • Bu gözlem ve deneyim edinme sürecinde farklı bir ülkede yaşamayı deneyimlemeleri;
 • Ev sahibi kuruluşla birlikte karar verilecek bir pozisyonda hafıza mekânlarına dair bilgi edinmeleri;
 • Bir hafıza mekânının/müzenin işleyişini, hafızalaştırma faaliyetlerini, ziyaretçi kabul ve anlatım mekanizmalarını, rehberlere ve ziyaretçilere yönelik eğitim programlarını, arşivleme ve arşiv sergileme yöntem, tekniklerini ve proje geliştirme süreçlerini gözlemlemeleri;
 • Küratöryel ve teknik donanımla ilgili alanlarda bilgi edinmeleri;
 • Program sayesinde edinecekleri tecrübe ve birikimi pratik anlamda proje, öneri veya sunumlara dönüştürerek Türkiye’de, bu alanda çalışma yapan diğer ilgili kurum ve kişilere aktarmaları ve uygulanabilir öneriler getirmeleri;
 • Bulundukları kurum ve ülkedeki diğer kuruluşlarla uzun ve sürekli ortaklıklar geliştirecek bağlar kurabilmeleri beklenir.

Hafıza mekânları/hafızalaştırma alanında faaliyet gösteren ve bir katılımcı için belirli bir deneyimleme ve paylaşım imkânı sunan herhangi bir hafıza ve vicdan mekânı/müze veya sivil toplum örgütü değişim programında ev sahibi kurum olabilir.

Yerel tarih, sözlü tarih, politik tarih, kadın ve LGBTİ+ tarihi, çocukluk, insan hakları ve ifade özgürlüğü, geçmişle yüzleşme ve barış kültürü alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir hafıza ve vicdan mekânı/müze veya sivil toplum örgütü ev sahibi kurum olabilir; ev sahibi kurumun hafıza ve hafızalaştırma alanında deneyim ve uzmanlık sahibi olması yeterli koşuldur.

18 yaşından büyük olan herkes programa başvurabilir.

Programa kabul edilmek için tercih edilen ev sahibi kuruluşun talep ettiği dili ya da dilleri bilmek gereklidir.

Aktivist, gönüllü ya da profesyonel olarak hafıza mekânları üzerine çalışıyor olmak ve program bitiminde beraberce Değişim Programı’na ve Türkiye’deki hafıza çalışmalarına katkı sunmaya istekli olmak gereklidir.

beraberce, imkân eşitliği temelinde faaliyet yürütmektedir. Program kapsamında Türkiye’nin çeşitli coğrafyalarından katılımcıların desteklenmesi esas alınmaktadır.

İstanbul, Ankara ve İzmir haricindeki başvurunlar ve daha evvel yurtdışı deneyimi olmayan genç katılımcılar cesaretlendirilmekte ve desteklenmektedir.

Program kapsamında kadın ve LGBTİ+ katılımcılara öncelik sağlanmaktadır.

Katılımcıların yurt içi ve yurt dışı gidiş-dönüş ulaşım masrafları program kapsamında karşılanır; katılımcılara ayrıca tüm vize, seyahat sigortası, konaklama ve temel ihtiyaçlar için hibe verilir.

Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek giderleri, gidilecek ülkenin devlet bursları ortalamasına dayanılarak hesaplanır; katılımcılar ve ev sahibi kurumlarla istişare edilerek hazırlanan sözleşmeyle belirlenir ve katılımcıya aktarılır.

beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekanları’na katılmak isteyen adayların, başvuru formunu, özgeçmişleriyle birlikte Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde doldurması beklenir. Referans, iletişim bilgilerinin de paylaşılması koşuluyla, bir kurum ya da kişi olabilir.

Adaylar, en fazla üç ev sahibi kurum tercihinde bulunabilirler. Adayların tercihini/tercihlerini sıralayıp neden bu kurumu/kurumları seçtiklerini açıklamaları beklenmektedir. Başvuru formunun açıklayıcı olması, soruların titizlikle yanıtlanması ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir.

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Hatırla! proje ekibi başvuruları teknik bir ön elemeden geçirir; başvuru evraklarında eksik olması durumunda adaylarla ve gerekli görüldüğü takdirde başvuruda referans olarak gösterilen kurum ve kişilerle iletişime geçer.

Teknik ön eleme sonrası, adayların belirttiği en fazla üç ev sahibi kurumla iletişime geçerek adayların motivasyon mektupları yerine geçen tercih nedenleri beyanları ve özgeçmişleri bu kurumlarla paylaşılır.

Ev sahibi kurumların değerlendirme sonrasında uygun buldukları aday listesi değerlendirme ekibine iletilir.

Değerlendirme ekibi, adayların seçimini aşağıdaki kriterleri esas alarak gerçekleştirir:

 • Adayın programa yapacağı katkı,
 • Amaçlanan katılımcı çeşitliliğini sağlama,
 • Programa katılımda ve sonrasında projeye yapılacak olan katkıda gönüllülük.
 • Aday profilinin ev sahibi kurumun belirlediği kriterlere uygun olması.

Değerlendirme ekibinin katılımcıları belirlemesinin ardından programa kabul edilen adaylar ve ev sahibi kurum online mülakat gerçekleştirir. beraberce Değişim Programı ekibinden bir kişi, projenin amaçlarını, ev sahibi kurumların beklentilerini ve adayın motivasyonunu gözetmek üzere adayla birlikte mülakatta yer alır.

Ev sahibi kurumlarla yapılacak olan görüşme sonrası kesinleşen katılımcı listesi beraberce Derneği internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden duyurulur.

Tüm başvuranlara e-posta ile olumlu ya da olumsuz dönüş sağlanır.

 • beraberce Değişim Programı: Hafıza Mekânları katılımcı, beraberce Derneği ve ev sahibi kurumun sorumluluklarını tarif eden sözleşmenin imzalanmasıyla başlar.
 • Katılımcılar, hafıza mekânına/müzesine gitmeden evvel beraberce Derneği’nin düzenleyeceği oryantasyon programına katılmalıdır.
 • Katılımcılar, hafıza mekânı/müzesindeki gözlem ve deneyim süreçleri boyunca gittikleri kurumu tanıtan, gözlem ve deneyimlerini aktaran blog yazıları hazırlamalıdır. Programa 30 gün dâhil olacak katılımcılardan 1, 30-60 gün arası dâhil olacak katılımcılardan 2 blog yazısı hazırlaması beklenir. Blog yazıları Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 dilde yazılmalıdır; dileyen katılımcılar blog yazılarını başka dillere de tercüme edebilirler.
 • Her katılımcının program sonunda, gözlem ve deneyimlerini en az 1 deneyim paylaşım atölyesi organize ederek yaygınlaştırması gereklidir.
 • Katılımcılardan kazandıkları deneyim neticesinde, Türkiye’de bir hafıza mekânına uygulanabilecek bir sergileme metodu veya eğitim ile ziyaretçi programlarına katkı sunacak bir model önermeleri beklenir.
 • Katılımcıların, beraberce’nin Hafıza Mekânları Arşivi çalışması için gittikleri hafıza mekânının/müzesinin akademik ve gündelik faaliyetleri, kuruluş amacı, ilkeleri ve işleyişi hakkında bilgileri içeren bir metin oluşturmaları gereklidir.
 • Katılımcılara, hafıza mekânında/müzesinde geçireceği dönem için konaklama mekânı önerisinde bulunulur ancak konaklama mekânının bulunması katılımcının sorumluluğundadır.

Detaylı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz:

E-posta: xchange@beraberce.org.tr

Telefon: +90 530 073 87 71

Ofis: +90 216 345 16 50

Program Esaslarını İndirin
Başvuru Formunu Doldurun
2019 gönüllüleri için son başvuru tarihi 10 Temmuz 2019 Saat 23.59
Daha detaylı bilgi ve sorularınız için bize ulaşabilirsiniz:
xchange@beraberce.org.tr
0530 073 87 71 - 0216 345 16 50